Officieren sturen hun onderscheidingen retour.

Oud luitenant-ter zee Paul Joosten uit Zuidwending heeft zijn onderscheidingen teruggegeven.

Hij voert volgende week in Den Haag actie tegen het  AOW-gat

Bron: DvhN

Door PIETER BROESDER

Joosten is boos.

Met anderen mobiliseerde hij oud-collega's om op 6 december actie te voeren op het Binnenhof.

Na jaren trouwe dienst voelen ze zich . door het ministerie van Defensie in de kou gezet, "Samen met duizenden andere militairen en burgermedewerkers van defensie ging ik verplicht jaren voor mijn 65ste met zogeheten functioneel leeftijdsontslag. We ontvangen een soort van wachtgeld.

De regeling eindigt op het moment dat iemand 65 wordt.

Omdat de AOW-leeftijd is verhoogd, ontvangen we én geen wachtgeld én geen AOW, alleen het aanvullend militair pensioen."

De marineman die als 17-jarige in dienst kwam en op 31 maart 2013 eervol ontslag kreeg, is verbijsterd. "In totaal heb ik als militair bijna 38 kalenderjaren gediend bij de Koninklijke Marine.

Ik heb daarmee ruim 43 pensioenjaren opgebouwd.

Volledig buiten onze schuld worden we geconfronteerd met een enorme inkomensterugval. een AOW-gat, in mijn geval van 27 maanden.

Het kost me vele duizenden euro's netto, honderden euro's per maand.

Ik ken oud-collega's die die' hele. periode' uitkomen onder bijstandsniveau, ondanks minstens 35 dienstjaren."

De woede dreef de oud-militairen tot een opmerkelijke actie. "We zijn de enige groep  overheids-personeel  waar nog niks voor geregeld is", stelt Joosten. "In arren moede en uit pure wanhoop besloten tientallen oudcollega's en ikzelf om onze onderscheidingen in te leveren.

Als de politiek ons zo waardeert, hebben die voor ons geen waarde meer. "

"Anderhalve maand na mijn laatste echte werkdag werd ineens mijn AOW-leeftijd met twee jaar opgehoogd.

Ik had.er vertrouwen in dat zulks voor mij geen nadelige gevolgen zou krijgen. Ik had immers

steeds alles wat mij opgedragen was loyaal uitgevoerd en geaccepteerd  en was daarna toch eervol ontslagen?"

Mijn laatste hoop is gevestigd op de Tweede Kamer'

Joosten stuurde onder meer zijn onderscheiding voor 25 jaar eerlijke,  langdurige en trouwe dienst (ook wel bekend als jeneverkruis), aangetekend en vergezeld van een persoonlijke brief naar VVD-kamerlid Han ten Broeke.

Zo hoopt hij hem te bewegen volgende week een motie te steunen van Raymond Knops (CDA) en Jasper van Dijk (SP) die met een voorstel komen het hele AOW­ gat te vergoeden.

"Volgende week donderdag is onze laatste kans, dan wordt er in de Tweede Kamer gestemd.

We proberen die zitting met zo veel mogelijk mensen bij te wonen, we zijn dan misschien wel met duizend personen aanwezig.

Alle oppositieleden zullen de motie steunen, we hopen met onze acties tenminste één coalitie-Kamerlid mee te laten stemmen met de oppositie om tot een meerderheid te komen", betoogt Joosten.

"Mijn laatste hoop is gevestigd op de Tweede Kamer in het algemeen en de regeringsfracties in het bijzonder.

Het zou voor ons een eerste oprechte blijk van waardering zijn, Echte erkenning, die we al zo lang hebben moeten missen."

Zie ook de brief:   https://dl.dropboxusercontent.com/u/38642944/Inleveren%20Jeneverkruis.pdf 

 

onbereikbaar dichtbij001

Dames en heren,

 

De website www.onbereikbaardichtbij.nl is in de lucht. Daar wordt info gegeven over het boek en kan men bestellingen plaatsen en zich opgeven voor de reünie op 20 sep. 
Het boek kost €12,95 in de voorverkoop tot 16 sep, daarna €14,95, beide excl. verzendkosten. Kom je naar de reünie, dan kun je het boek gelijk meenemen.
Toegangsprijs voor de reünie: €10,00 voor veteranen en €15,00 voor overigen.
Ik wil iedereen (laten) verzoeken, die zich al via de mail of anderszins heeft opgegeven, dat nogmaals te doen via deze website.
Graag ook zo veel mogelijk delen in jullie netwerken. Graag ook de flyer verspreiden.
Met vriendelijke groeten,

Drs. Carel E.M. Banse   Voorzitter/Directeur

M: 06 44752934         E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    W: www.ecdef.nl

 

 
 
 
 
Verslag van de Visiedag Postactieven CZSK
Op 11 juni 2015, 09.30-14.30 uur  in het Gebouw Dukdalf te  Den Helder
 
Op donderdag 11 juni 2015 vond onder voorzitterschap van Schout-bij-nacht Bekkering de Visiedag Postactieven plaats.
Deze dag werd georganiseerd om met een zo breed mogelijke afspiegeling van de postactieven-verenigingen van de Koninklijke marine van gedachten te kunnen wisselen over onderwerpen zoals, de status van de postactieven, de rol van de postactieven-verenigingen, de wijze van communiceren en de samenwerking tussen zowel de Koninklijke marine en haar postactieven, als tussen de postactieven-verenigingen onderling.
Gedurende de dag werden aan de aanwezige vertegenwoordigers van de postactieven-verenigingen stellingen en vragen voorgelegd.
Na verschillende brainstormsessies per stelling/vraag in kleine groepen, konden de verschillende groepen hun standpunten delen met alle aanwezigen, waarna een discussie mogelijk was.
Hierna volgt een opsomming van de stellingen en vragen die aan de orde kwamen gevolgd door de uitkomsten van de brainstormsessies en de plenaire discussies.
Stelling:   De militair die zijn/haar dienverplichting heeft vervuld, moet de postactieven-status krijgen.
 
Tegen: (te) korte dientijd, weinig ervaring en daardoor weinig kennis van de KM; dienstplichtigen die moesten opkomen zijn mogelijk geen positieve ambassadeurs; meer (financiële) middelen nodig bij uitbreiding doelgroep; onderscheid maken in waardering (monniken niet gelijk, dus geen gelijke kappen).
 
Voor: groep postactieven wordt jonger en groter (betrekken nieuw jong netwerk) daardoor groter draagvlak voor CZSK; positieve binding met Defensie; reüniebezoek draagt bij aan informatie krijgen en aan ambassadeurschap; gelijke monniken, gelijke kappen; KVV vrouwen kunnen de status dan ook krijgen (situatie nu: discriminatie).
Voorwaarde: jaren in dienst is niet relevant, wel eervol ontslag na vervullen dienverplichting.
 
Vraag: Wat kunnen de postactieven-verenigingen voor elkaar betekenen?
•          Opname van krimpende groepen;
•          Registreren wie postactief is en wie veteraan;
•          Uitwisseling van kennis en ervaring en van activiteiten;
•          Selectief shoppen naar informatie.
 
 
Stelling: De relatie tussen de KM en de postactieven-verenigingen is het meest gebaat bij één postactieven-vereniging.
 
Voor: bundeling van krachten; een communicatiekanaal tussen vereniging en KM;
Voorwaarde: eigen identiteit behoud is vereiste!!
 
Tegen: eigen identiteit is een belangrijk goed voor marinemensen; naar buiten toe stralen we toch wel uit één KM te zijn; verplicht samenvoegen zou ertoe leiden dat de huidige leden afhaken; minder aantrekkelijk om lid te worden van één grote vereniging; door de grootte van één vereniging organisatorische problemen, betaalde krachten nodig; overleg zal alleen nog over grootste gemene deler gaan, details van belang voor kleinere groepen belanden tussen wal en schip; meer regels nodig, die weer overtreden kunnen worden.
 
Vraag:  Wat kan de KM voor de postactieven-verenigingen betekenen?
•          Nieuwsbrief;
•          PA verenigingen informeren over KM kant verhaal wanneer KM negatief in
 publiciteit is gekomen;
•          Eigen website relevante gegevens en links naar andere verenigingen;
•          Eén loket voor alle vragen/problemen;
•          5 jarige KM dag (model 525); Postactieven en veteranen gelijk;
•          Accommodatie en voeding voor verenigingen die deelnemen aan
           evenementen (Marinedagen);
•          Vervoer naar andere stations in NL (dan DH) regelen;
•          Vereenvoudigen procedure pa/veteranenpassen
•          Jaarlijkse dag voor besturen pa verenigingen alleen als daar noodzaak
 voor is, anders 2 jaarlijks; thema aan koppelen;
•          Laten weten wat pa-verenigingen voor de KM kunnen betekenen;
•          Ondersteuning bij promotiemateriaal.