WVTT
•          De postactieven-verenigingen geven aan in de nabije toekomst meer te weten hopen te komen over wat de KM verwacht van zijn postactieven.
•          Verzoek om accommodatie en voeding voor de verenigingen die deelnemen aan evenementen zoals de Marinedagen.
 
De hiervoor vermeldde uitkomsten van de discussies zullen door CZSK worden meegenomen en er werd afgesproken dat e.e.a. zou worden uitgewerkt in een verslag voorzien van actiepunten en actienemers. Dit heeft geresulteerd in het hierna volgende overzicht.
 
Actiepunten
A.         Combineren van de wensen: communicatiekanaal, nieuwsbrief en bekend stellen KM-standpunten op een website voor postactieven op het internet waarop:
1.         naast het delen van info, ook
2.         de NAW gegevens etc. van de besturen van alle verenigingen, en
3.         een gezamenlijke evenementenkalender.
           
A.     Gefinancierd door CZSK en beheerd door de webdesigner van Ex-Act? 
        (actie VLB: Voorstel voorleggen in het VOC van 23 september 2015
B.     De behoefte aan een loket voor alle vragen/problemen m.b.t. postactieven.
        Deze loketfunctie wordt vervuld door cluster VLB
        (actie VLB en verenigingen: bekend stellen).
C.    Periodiek een Postactievendag CZSK conform de Veteranendag CZSK 
        (actie VLB: onderzoekt vorm, frequentie en financiering).
D.    Ondersteuning van de vereniging met promotiemateriaal. Is aankleding voor de verenigingen en
        promotie voor CZSK.
        (actie VLB: onderzoekt mogelijkheden met bureaus C&E, Communicatie en Aanstellingen).
E.     Vervoer van en naar stations (andere dan Den Helder) bij evenementen
        (actie VLB: zoekt uit wat hier mogelijk is. Doet CLSK dit?).
G.    Laten weten wat PA-verenigingen voor de KM kunnen betekenen. (Assisteren/ondersteunen bij
        evenementen zoals Marinedagen, Sail, rondleidingen, beëdigingen, indienststellingen, commando-
        overdrachten, promotie/uitleg op scholen
        (actie VLB: bekend stellen i.o.m. CLSK)).
H.    Accommodatie en voeding voor verenigingen die deelnemen aan evenementen zoals de Marinedagen.
       Dit blijft een punt van aandacht, maar is (momenteel) een probleem i.v.m. capaciteit (actie VLB).
 
Verder werd de aanwezigen na afloop van de Visiedag verzocht een evaluatieformulier in te vullen. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat deze dag als zeer nuttig en leerzaam werd ervaren. Het werd zeer zinvol gevonden om op deze manier kennis te maken met bestuursleden van andere verenigingen en contacten te leggen. Daarnaast vond men het zinvol en nuttig om van de verschillende verenigingen en CZSK te weten hoe men over bepaalde onderwerpen denkt, hetgeen heeft geleid tot meer onderling begrip. Deze dag werd ook gebruikt om informatie tussen de verenigingen onderling te delen. Men vond deze dag productief en zeker voor herhaling vatbaar.