Officieren sturen hun onderscheidingen retour.

Oud luitenant-ter zee Paul Joosten uit Zuidwending heeft zijn onderscheidingen teruggegeven.

Hij voert volgende week in Den Haag actie tegen het  AOW-gat

Bron: DvhN

Door PIETER BROESDER

Joosten is boos.

Met anderen mobiliseerde hij oud-collega's om op 6 december actie te voeren op het Binnenhof.

Na jaren trouwe dienst voelen ze zich . door het ministerie van Defensie in de kou gezet, "Samen met duizenden andere militairen en burgermedewerkers van defensie ging ik verplicht jaren voor mijn 65ste met zogeheten functioneel leeftijdsontslag. We ontvangen een soort van wachtgeld.

De regeling eindigt op het moment dat iemand 65 wordt.

Omdat de AOW-leeftijd is verhoogd, ontvangen we én geen wachtgeld én geen AOW, alleen het aanvullend militair pensioen."

De marineman die als 17-jarige in dienst kwam en op 31 maart 2013 eervol ontslag kreeg, is verbijsterd. "In totaal heb ik als militair bijna 38 kalenderjaren gediend bij de Koninklijke Marine.

Ik heb daarmee ruim 43 pensioenjaren opgebouwd.

Volledig buiten onze schuld worden we geconfronteerd met een enorme inkomensterugval. een AOW-gat, in mijn geval van 27 maanden.

Het kost me vele duizenden euro's netto, honderden euro's per maand.

Ik ken oud-collega's die die' hele. periode' uitkomen onder bijstandsniveau, ondanks minstens 35 dienstjaren."

De woede dreef de oud-militairen tot een opmerkelijke actie. "We zijn de enige groep  overheids-personeel  waar nog niks voor geregeld is", stelt Joosten. "In arren moede en uit pure wanhoop besloten tientallen oudcollega's en ikzelf om onze onderscheidingen in te leveren.

Als de politiek ons zo waardeert, hebben die voor ons geen waarde meer. "

"Anderhalve maand na mijn laatste echte werkdag werd ineens mijn AOW-leeftijd met twee jaar opgehoogd.

Ik had.er vertrouwen in dat zulks voor mij geen nadelige gevolgen zou krijgen. Ik had immers

steeds alles wat mij opgedragen was loyaal uitgevoerd en geaccepteerd  en was daarna toch eervol ontslagen?"

Mijn laatste hoop is gevestigd op de Tweede Kamer'

Joosten stuurde onder meer zijn onderscheiding voor 25 jaar eerlijke,  langdurige en trouwe dienst (ook wel bekend als jeneverkruis), aangetekend en vergezeld van een persoonlijke brief naar VVD-kamerlid Han ten Broeke.

Zo hoopt hij hem te bewegen volgende week een motie te steunen van Raymond Knops (CDA) en Jasper van Dijk (SP) die met een voorstel komen het hele AOW­ gat te vergoeden.

"Volgende week donderdag is onze laatste kans, dan wordt er in de Tweede Kamer gestemd.

We proberen die zitting met zo veel mogelijk mensen bij te wonen, we zijn dan misschien wel met duizend personen aanwezig.

Alle oppositieleden zullen de motie steunen, we hopen met onze acties tenminste één coalitie-Kamerlid mee te laten stemmen met de oppositie om tot een meerderheid te komen", betoogt Joosten.

"Mijn laatste hoop is gevestigd op de Tweede Kamer in het algemeen en de regeringsfracties in het bijzonder.

Het zou voor ons een eerste oprechte blijk van waardering zijn, Echte erkenning, die we al zo lang hebben moeten missen."

Zie ook de brief:   https://dl.dropboxusercontent.com/u/38642944/Inleveren%20Jeneverkruis.pdf 

 

onbereikbaar dichtbij001

Dames en heren,

 

De website www.onbereikbaardichtbij.nl is in de lucht. Daar wordt info gegeven over het boek en kan men bestellingen plaatsen en zich opgeven voor de reünie op 20 sep. 
Het boek kost €12,95 in de voorverkoop tot 16 sep, daarna €14,95, beide excl. verzendkosten. Kom je naar de reünie, dan kun je het boek gelijk meenemen.
Toegangsprijs voor de reünie: €10,00 voor veteranen en €15,00 voor overigen.
Ik wil iedereen (laten) verzoeken, die zich al via de mail of anderszins heeft opgegeven, dat nogmaals te doen via deze website.
Graag ook zo veel mogelijk delen in jullie netwerken. Graag ook de flyer verspreiden.
Met vriendelijke groeten,

Drs. Carel E.M. Banse   Voorzitter/Directeur

M: 06 44752934         E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    W: www.ecdef.nl

 

 
 
 
 
Verslag van de Visiedag Postactieven CZSK
Op 11 juni 2015, 09.30-14.30 uur  in het Gebouw Dukdalf te  Den Helder
 
Op donderdag 11 juni 2015 vond onder voorzitterschap van Schout-bij-nacht Bekkering de Visiedag Postactieven plaats.
Deze dag werd georganiseerd om met een zo breed mogelijke afspiegeling van de postactieven-verenigingen van de Koninklijke marine van gedachten te kunnen wisselen over onderwerpen zoals, de status van de postactieven, de rol van de postactieven-verenigingen, de wijze van communiceren en de samenwerking tussen zowel de Koninklijke marine en haar postactieven, als tussen de postactieven-verenigingen onderling.
Gedurende de dag werden aan de aanwezige vertegenwoordigers van de postactieven-verenigingen stellingen en vragen voorgelegd.
Na verschillende brainstormsessies per stelling/vraag in kleine groepen, konden de verschillende groepen hun standpunten delen met alle aanwezigen, waarna een discussie mogelijk was.
Hierna volgt een opsomming van de stellingen en vragen die aan de orde kwamen gevolgd door de uitkomsten van de brainstormsessies en de plenaire discussies.
Stelling:   De militair die zijn/haar dienverplichting heeft vervuld, moet de postactieven-status krijgen.
 
Tegen: (te) korte dientijd, weinig ervaring en daardoor weinig kennis van de KM; dienstplichtigen die moesten opkomen zijn mogelijk geen positieve ambassadeurs; meer (financiële) middelen nodig bij uitbreiding doelgroep; onderscheid maken in waardering (monniken niet gelijk, dus geen gelijke kappen).
 
Voor: groep postactieven wordt jonger en groter (betrekken nieuw jong netwerk) daardoor groter draagvlak voor CZSK; positieve binding met Defensie; reüniebezoek draagt bij aan informatie krijgen en aan ambassadeurschap; gelijke monniken, gelijke kappen; KVV vrouwen kunnen de status dan ook krijgen (situatie nu: discriminatie).
Voorwaarde: jaren in dienst is niet relevant, wel eervol ontslag na vervullen dienverplichting.
 
Vraag: Wat kunnen de postactieven-verenigingen voor elkaar betekenen?
•          Opname van krimpende groepen;
•          Registreren wie postactief is en wie veteraan;
•          Uitwisseling van kennis en ervaring en van activiteiten;
•          Selectief shoppen naar informatie.
 
 
Stelling: De relatie tussen de KM en de postactieven-verenigingen is het meest gebaat bij één postactieven-vereniging.
 
Voor: bundeling van krachten; een communicatiekanaal tussen vereniging en KM;
Voorwaarde: eigen identiteit behoud is vereiste!!
 
Tegen: eigen identiteit is een belangrijk goed voor marinemensen; naar buiten toe stralen we toch wel uit één KM te zijn; verplicht samenvoegen zou ertoe leiden dat de huidige leden afhaken; minder aantrekkelijk om lid te worden van één grote vereniging; door de grootte van één vereniging organisatorische problemen, betaalde krachten nodig; overleg zal alleen nog over grootste gemene deler gaan, details van belang voor kleinere groepen belanden tussen wal en schip; meer regels nodig, die weer overtreden kunnen worden.
 
Vraag:  Wat kan de KM voor de postactieven-verenigingen betekenen?
•          Nieuwsbrief;
•          PA verenigingen informeren over KM kant verhaal wanneer KM negatief in
 publiciteit is gekomen;
•          Eigen website relevante gegevens en links naar andere verenigingen;
•          Eén loket voor alle vragen/problemen;
•          5 jarige KM dag (model 525); Postactieven en veteranen gelijk;
•          Accommodatie en voeding voor verenigingen die deelnemen aan
           evenementen (Marinedagen);
•          Vervoer naar andere stations in NL (dan DH) regelen;
•          Vereenvoudigen procedure pa/veteranenpassen
•          Jaarlijkse dag voor besturen pa verenigingen alleen als daar noodzaak
 voor is, anders 2 jaarlijks; thema aan koppelen;
•          Laten weten wat pa-verenigingen voor de KM kunnen betekenen;
•          Ondersteuning bij promotiemateriaal.
 
 

 
WVTT
•          De postactieven-verenigingen geven aan in de nabije toekomst meer te weten hopen te komen over wat de KM verwacht van zijn postactieven.
•          Verzoek om accommodatie en voeding voor de verenigingen die deelnemen aan evenementen zoals de Marinedagen.
 
De hiervoor vermeldde uitkomsten van de discussies zullen door CZSK worden meegenomen en er werd afgesproken dat e.e.a. zou worden uitgewerkt in een verslag voorzien van actiepunten en actienemers. Dit heeft geresulteerd in het hierna volgende overzicht.
 
Actiepunten
A.         Combineren van de wensen: communicatiekanaal, nieuwsbrief en bekend stellen KM-standpunten op een website voor postactieven op het internet waarop:
1.         naast het delen van info, ook
2.         de NAW gegevens etc. van de besturen van alle verenigingen, en
3.         een gezamenlijke evenementenkalender.
           
A.     Gefinancierd door CZSK en beheerd door de webdesigner van Ex-Act? 
        (actie VLB: Voorstel voorleggen in het VOC van 23 september 2015
B.     De behoefte aan een loket voor alle vragen/problemen m.b.t. postactieven.
        Deze loketfunctie wordt vervuld door cluster VLB
        (actie VLB en verenigingen: bekend stellen).
C.    Periodiek een Postactievendag CZSK conform de Veteranendag CZSK 
        (actie VLB: onderzoekt vorm, frequentie en financiering).
D.    Ondersteuning van de vereniging met promotiemateriaal. Is aankleding voor de verenigingen en
        promotie voor CZSK.
        (actie VLB: onderzoekt mogelijkheden met bureaus C&E, Communicatie en Aanstellingen).
E.     Vervoer van en naar stations (andere dan Den Helder) bij evenementen
        (actie VLB: zoekt uit wat hier mogelijk is. Doet CLSK dit?).
G.    Laten weten wat PA-verenigingen voor de KM kunnen betekenen. (Assisteren/ondersteunen bij
        evenementen zoals Marinedagen, Sail, rondleidingen, beëdigingen, indienststellingen, commando-
        overdrachten, promotie/uitleg op scholen
        (actie VLB: bekend stellen i.o.m. CLSK)).
H.    Accommodatie en voeding voor verenigingen die deelnemen aan evenementen zoals de Marinedagen.
       Dit blijft een punt van aandacht, maar is (momenteel) een probleem i.v.m. capaciteit (actie VLB).
 
Verder werd de aanwezigen na afloop van de Visiedag verzocht een evaluatieformulier in te vullen. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat deze dag als zeer nuttig en leerzaam werd ervaren. Het werd zeer zinvol gevonden om op deze manier kennis te maken met bestuursleden van andere verenigingen en contacten te leggen. Daarnaast vond men het zinvol en nuttig om van de verschillende verenigingen en CZSK te weten hoe men over bepaalde onderwerpen denkt, hetgeen heeft geleid tot meer onderling begrip. Deze dag werd ook gebruikt om informatie tussen de verenigingen onderling te delen. Men vond deze dag productief en zeker voor herhaling vatbaar.

 
"TERUGBLIK OP DE KOUDE OORLOG".
 De periode tussen 1962 en 1990 was een periode van relatieve rust, voor de burger althans.
Voor de militair was dit een periode van voortdurende spanning, een gewapende vrede die wij uit de geschiedenisboekjes kennen als “Koude Oorlog”.   Het westen verenigde zich in 1948 militair in de NAVO. . Toen West-Duitsland zich in 1955 mocht herbewapenen verenigde het Oostblok zich militair in het Warschaupact. 
 
 De Koude Oorlog is de periode van gewapende vrede tussen het Westen, onder invloed van de Verenigde Staten en het Oosten, onder invloed van de Sovjet-Unie. De laatste viel in 1968 Tsjecho-Slowakije binnen om zo een einde te maken aan de hervormingen daar. Deze oorlog was meer een psychologische oorlog waarbij de militairen altijd paraat waren om, als het echt nodig zou zijn, direct de tegenaanval in te gaan. Het ergste was het wachten op de vijand die niet komt, wachten tot er iets gebeurt, maar je weet niet of er iets gaat gebeuren.”
 
 U als marineman/vrouw had de taak op de wereldzeeën een wakend oog te zijn, om daar waar het nodig was bij dreigingen in te grijpen.  Samen met diverse zuster verenigingen trekt de “Noordelijke Vereniging Voormalig & Actief dienend Marinepersoneel”   zich deze onder veel Voormalige Marinemensen levende gedachte aan. In federatief verband hebben we de Vaste tweede kamercommissie van defensie hierover een brief geschreven.  
 
 De Koude Oorlog eindigde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op 26 december 1991
 Maar de inval van Rusland in Georgie in de zomer van 2008, heeft bij veel voormalige militairen iets wakker gemaakt, de RUS is nog steeds niet te vertrouwen.
 
Ook militairen die ingezet zijn geweest voor de binnenlandse veiligheid vallen buiten de definitie…
 De antiterroristen eenheden die ingezet zijn in de jaren 70 bij diverse gijzelingsacties of de Mariniers die ingezet zijn tijdens de binnenlandse onrusten op Curaçao in 1968, Mijnenjagers die mijnen uit WO II opruimen, zijn geen veteraan volgens de definitie….
 
 
Hiermee wordt bedoelt;  specifieke inzet in oorlog- en vredesacties, waaronder deelname in het permanente NATO smaldeel het “Standing Naval Force Atlantic”  ( STANAVFORLANT) het huidige ” Standing NATO Response Force Maritime Group 1 (SNMG1), alsmede binnenlandse antiterreur acties (de punt, Curaçao 1968 etc. Deze grote groep militairen mogen zich van defensie geen Veteraan noemen, zij worden aangemerkt als “postactief” en vallen niet onder de definitie…. terwijl zij zich volgens de Dikke van Dale wel gewoon veteraan zouden mogen noemen.  
 
Volgens de van Dale is een veteraan: “Oud gediende” zonder verdere beperkende voorwaarden.
Een veteraan in Nederland heeft de beschikking over een zogenaamde veteranenpas, op de achterkant van deze pas staat dat de drager een veteraan is, echter in het Engels staat er dat de drager Oorlogsveteraan is, “war veteran”, wat er zou moeten staan is: dat de drager veteraan is volgens besluit van minister van defensie, zo niet dan is hier dus sprake van misleiding en valsheid in geschrift. Immers een veteraan is een oud gediende en een oorlogsveteraan is een oud gediende die in oorlogsgebieden is ingezet zo is een vredesveteraan een veteraan die in opbouwmissies of VN peace keeping missies is ingezet.
 
Door iedere “voormalig militair” veteraan te noemen geeft de politiek een duidelijk signaal af naar de samenleving dat wij trots moeten zijn op onze krijgsmacht, één team, één taak, zoals de Luchtmacht aangeeft, dus ongeacht de daadwerkelijke inzet. De huidige voorzieningen zullen beschikbaar komen voor de specifieke daartoe in de wet aangewezen groep van veteranen oorlog of vrede.  
 
Inmiddels wordt de Koude Oorlog Militair genoemd in de Veteranennota 2009, de voormalige staatssecretaris van Defensie J de Vries heeft indertijd toegezegd dat hij in het lustrumjaar, 20 jaar na de val van de Berlijnse muur, extra aandacht gaat geven aan de waardering en erkenning van de Koude Oorlog Militairen.   
 
 Uw steun is daarom hard nodig.
 Voor ons is het van belang is dat wij de commissie, om gehoor bij hen te vinden, laten zien dat wij een forse groep voormalig militairen vertegenwoordigen. Behoort u tot het voormalig marinepersoneel en deelt u onze mening betreffende de “Koude Oorlog Militairen”, sluit u dan aan bij één van onze verenigingen.  
 
 Natuurlijk bent u bij de NVOAM als lid of donateur van harte welkom, voor slechts respectievelijk  € 20,00 (lidmaatschap) of € 12,50 (donateur) per jaar schrijven wij u graag in.
 Wilt u weten welke organisatie bij u in de buurt is gehuisvest, stuur een mailtje naar het secretariaat en wij informeren u hierover.
 

 Kamer: geen juridisch gedoe met veteranen

DEN HAAG Het ministerie van Defensie moet voorkomen dat het verwikkeld raakt in langdu­rige juridische procedures met veteranen.
Daarvoor pleitte gisteren een meerderheid van de Tweede Ka­mer tijdens overleg met minister Jeanine Hennis-Plasschaert (De­fensie) over de Veteranennota.
Vorig jaar kwam Dutchbat-veteraan Dave Maat met het minis­terie tot een regeling, maar hier ging wel meer dan tien jaar juridische strijd aan vooraf.
Hij raakte tijdens zijn uitzending naar Srebrenica getraumatiseerd, wil­de een vergoeding van Defensie omdat de nazorg gebrekkig zou zijn geweest.
De hoogste rechter gaf hem hierin gelijk.
Volgens Hennis zijn er al verbe­teringen, veteranen kunnen naar een onafhankelijke commissie stappen.
De bewindsvrouw hoopt zo „ellenlange" juridische proce­dures te voorkomen, want ze is ervan „geschrokken" wat dat met mensen kan doen.
 
Hulploket veteranen en familieleden van start
 
DOORN
Militairen die door een missie in problemen zijn geko­men en hulp nodig hebben, kun­nen voortaan terecht bij een apart veteranenloket.
 
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie opende gis­teren de voorziening in Doorn. Het loket, dat is ondergebracht bij het Veteraneninstituut, moet er­voor zorgen dat veteranen en hun familieleden sneller en efficiënt worden geholpen als ze aanklop­pen met een vraag.
 
In de afgelopen 20 jaar is er met vallen en opstaan steeds meer be­leid gekomen om veteranen de juiste begeleiding te geven. Vol­gens Hennis behoort de Neder­landse veteranenzorg inmiddels „tot de beste ter wereld".
 
Maar het blijft mensenwerk en dus gaat er soms wat mis, erkende de minis­ter.
 
Ongeveer 20 procent van de militairen die op missie zijn ge­weest, heeft psychische of licha­melijke klachten. De helft daar­van is psychisch van aard.
Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u via het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. Het Veteranenloket vervangt het Centraal Aanmeldpunt (CAP).

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar.

Het Veteranenloket is telefonisch bereikbaar op 088 334 0000 en via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Bureau VP vanaf 10 december 2013 terug in Doorn

Doorn 10 december 2013 - Bureau VP is na zeven "Haagse" jaren vanaf heden weer terug in Doorn, het centrum van de Nederlandse veteranenwereld. Het bureau is gesitueerd op de tweede verdieping van de nieuwbouw van Stichting de Basis, waar ook het Veteraneninstituut zijn burelen heeft. Andere buren zijn de BNMO en het bureau van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Onze administratieve medewerkster Tamara Heijster is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Leden van het Dagelijks Bestuur zijn bij toerbeurt aanwezig op de woensdag. Op vrijdag is het bureau vooralsnog niet bezet.

Nieuwe adresgegevens: 
Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1, 
3941 XV Doorn

Postadres: 
Postbus 133, 
3940 AC Doorn

Tel: 0343 474141
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

 
LAATSTE WENS VETERAAN INGEWILLIGD.
Tijdens een eenvoudige maar plechtige ceremonie op de Javazee ten noorden van Surabaya werd op 14 januari de as van kapitein Hakkenberg, drager van de Militaire Willemsorde, verstrooid.                                                                                 
Het was de nadrukkelijke wens van wijlen ridder Hakkenberg die vorig jaar op 89-jarige leeftijd overleed.                           
De Defensie Attaché Jakarta, KTZ Pieter Heij- boer, en de directeur Oorlogsgravenstichting Indonesië, KLTZA b.d. Robert van der Rijdt, begeleidden de ceremonie.  
Na afloop van de ceremonie op zee bracht het gezelschap een bezoek aan het ereveld Kembang Kuning en legden zij bloemen bij het Karel Doorman monument. Hakkenberg was tijdens de Tweede Wereld- oorlog in dienst bij de Koninklijke Marine in Indonesië en leed op 27 februari 1942 schipbreuk.
 
PROCEDURE AS VERSTROOIING DOOR DE KONINKLIJKE MARINE
 
Asverstrooiing
 
Er bestaat een procedure voor de ceremoniële verstrooiing van as op zee door de Koninklijke marine.
Geregeld ontvangt de Koninklijke marine verzoeken tot het verstrooien van as van voormalige werknemers van de KM. Helaas bevatten de aanvragen niet altijd alle benodigde informatie. Daarom volgt hieronder de aanvraagprocedure.
Verzoeken voor asverstrooiing dienen schriftelijk gericht te zijn aan de Commandant Zeestrijdkrachten. Na ontvangst van het verzoek zal de afdeling Nationale Operaties contact met de verzoeker opnemen. Het verstrooien van as door de Koninklijke marine gebeurt voor alle burger en militair medewerkers met een arbeidsverleden bij de Koninklijke Marine. De voorschriften van de Koninklijke marine laten niet toe, dat familieleden (nabestaanden) meevaren tijdens de plechtigheid. De urn kan door de nabestaanden persoonlijk worden afgegeven aan de betreffende commandant van de uitvoerende eenheid of de nabestaanden kunnen het betreffende crematorium verzoeken de urn af te leveren. Na uitvoering van de asverstrooiing zal een proces-verbaal met een uittreksel van het scheepsjournaal aan de nabestaanden worden verzonden. De wet op de lijkbezorging verplicht crematoria een bewaartermijn van een maand na de crematie van de as, dus pas een maand na crematie kunnen nabestaanden beschikken over de urn.
Tot slot, indien de nabestaanden aangeven dat de overledene een MLD verleden heeft en een vliegende asverstrooiing wenst, dan behoord asverstrooiing vanuit een helikopter tot de mogelijkheden maar!
Omdat CZSK niet meer zelf over de helikopters kan beschikken kunnen we hierover geen garanties geven, het licht simpelweg niet meer in ons taak- en verantwoordingsgebied.
De voormalige marine helikopters vallen tegenwoordig onder het Defensie Helikopter Commando van de Commandant Luchtstrijdkrachten en patrouillevliegtuigen hebben we helaas ook niet meer.
Gelukkig heeft de verantwoordelijke Km instantie, hierin tot nu toe nog niemand hoeven teleurstellen.
 
Het verzoek tot as verstrooien moet worden verzonden aan:
Commandant der Zeestrijdkrachten
T.A.V.- Stafofficier  Nationale Operaties- MSC/N3.9  
Postbus 10.000
1780 CA Den Helder
 
In het verzoek moet worden aangegeven:
Naam overledene
Laatst beklede rang of stand bij verlaten KM
Geboortedatum
Registratienummer/marinenummer
Datum crematie
Gegevens crematorium
Contactpersoon met bereikbaarheid (telefoon, post- en e-mailadres)
 

 
Missieverhalen veteranen in stripboek
De verhalen van tien Nederlandse oorlogsveteranen over hun missies in het buitenland zijn opgetekend in een stripboek.
Het stripalbum is gemaakt voor gebruik in het onderwijs en helpt als veteranen in de klas vertellen over hun ervaringen, maakte het Nationaal Comité Veteranendag woensdag bekend.
 
Er is gekozen voor verhalen over de Nederlandse missies in bijvoorbeeld Nederlands-Indië, Nieuw Guinea, Somalië, Libanon, Kosovo, Irak en Afghanistan.
Tien striptekenaars hebben meegewerkt waardoor het album tien tekenstijlen heeft. Het stripboek wordt zaterdag gepresenteerd tijdens de Stripdagen in Breda.
Zaterdag 11 oktober zag het stripalbum met tien veteranenverhalen voor het eerst het licht tijdens het stripfestival in Breda. In het album hebben tien verschillende striptekenaars hebben de ervaringen van tien veteranen opgetekend. De striptekenaars mochten  ook allemaal hun eigen omslag ontwerpen, waardoor er een bijzondere reeks is ontstaan van tien verschillende covers, met dezelfde inhoud. De lancering van het stripboek leverde media-aandacht in heel Nederland op.
Het boek is gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité Veteranendag en vooral bedoeld om de lessen van veteranen in de klas te ondersteunen. Daarnaast is het ook gewoon te koop in de regulier striphandel.
In het Chassé theater Breda zagen de veteranen van wie het verhaal was opgetekend voor het eerst het eindresultaat. Ze bekeken elkaars werk en de tekenaars signeerden de albums. Libanon veteraan Sjaak Duine: ’ Ik ben onder de indruk van het werk van Anna Staal. Ze is nu net zo jong als ik was toen in naar Libanon ging, en ze heeft zich op basis van een gesprek en drie koppen koffie  geweldig ingeleefd, heel  knap.              
Het voelt ook als een soort van opluchting en een vorm van waardering dat mijn verhaal nu in dit boek terecht is gekomen.’
Het album is te koop via www.strip2000.nl
  
 

0-dLijns Veteranenzorg

 

De opzet van de NVOAM bestaat uit het bieden van een luisterend oor en/of een helpende hand voor leden (en hun partners) die daar "even" behoefte aan hebben, ook wel 0-lijns veteranenhulp genoemd.

Door de bank genomen heeft een zgn 0-lijns veteranenhelper wat meer ervaring opgedaan in deze materie, danwel weten uitstekend de weg om je te wijzen op de mogelijkheden van verdere hulpverlening.

Ook worden weduwen van overleden veteranen ondersteund in de rouwverwerking.

Voor alle veteranenzorg gerelateerde vragen kunt u ook terecht bij het Veteranenloket. 

De rijksoverheid ziet steeds meer het belang in voor een goede veteranenzorg.

Zo bestaat er het veteraneninstituut en kunt het handboek veteraan en het aanvraag formulier voor de veteranenpas via het bestuur van de NVOAM aanvragen

Bent u geen veteraan, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een postactievenpas informatie kunt u via het bestuur opvragen.