Artikelindex

 
"TERUGBLIK OP DE KOUDE OORLOG".
 De periode tussen 1962 en 1990 was een periode van relatieve rust, voor de burger althans.
Voor de militair was dit een periode van voortdurende spanning, een gewapende vrede die wij uit de geschiedenisboekjes kennen als “Koude Oorlog”.   Het westen verenigde zich in 1948 militair in de NAVO. . Toen West-Duitsland zich in 1955 mocht herbewapenen verenigde het Oostblok zich militair in het Warschaupact. 
 De Koude Oorlog is de periode van gewapende vrede tussen het Westen, onder invloed van de Verenigde Staten en het Oosten, onder invloed van de Sovjet-Unie. De laatste viel in 1968 Tsjecho-Slowakije binnen om zo een einde te maken aan de hervormingen daar. Deze oorlog was meer een psychologische oorlog waarbij de militairen altijd paraat waren om, als het echt nodig zou zijn, direct de tegenaanval in te gaan. Het ergste was het wachten op de vijand die niet komt, wachten tot er iets gebeurt, maar je weet niet of er iets gaat gebeuren.”
 U als marineman/vrouw had de taak op de wereldzeeën een wakend oog te zijn, om daar waar het nodig was bij dreigingen in te grijpen.  Samen met diverse zuster verenigingen trekt de “Noordelijke Vereniging Voormalig & Actief dienend Marinepersoneel”   zich deze onder veel Voormalige Marinemensen levende gedachte aan. In federatief verband hebben we de Vaste tweede kamercommissie van defensie hierover een brief geschreven.  
 De Koude Oorlog eindigde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op 26 december 1991
 Maar de inval van Rusland in Georgie in de zomer van 2008, heeft bij veel voormalige militairen iets wakker gemaakt, de RUS is nog steeds niet te vertrouwen.
Ook militairen die ingezet zijn geweest voor de binnenlandse veiligheid vallen buiten de definitie…
 De antiterroristen eenheden die ingezet zijn in de jaren 70 bij diverse gijzelingsacties of de Mariniers die ingezet zijn tijdens de binnenlandse onrusten op Curaçao in 1968, Mijnenjagers die mijnen uit WO II opruimen, zijn geen veteraan volgens de definitie….
Hiermee wordt bedoelt;  specifieke inzet in oorlog- en vredesacties, waaronder deelname in het permanente NATO smaldeel het “Standing Naval Force Atlantic”  ( STANAVFORLANT) het huidige ” Standing NATO Response Force Maritime Group 1 (SNMG1), alsmede binnenlandse antiterreur acties (de punt, Curaçao 1968 etc. Deze grote groep militairen mogen zich van defensie geen Veteraan noemen, zij worden aangemerkt als “postactief” en vallen niet onder de definitie…. terwijl zij zich volgens de Dikke van Dale wel gewoon veteraan zouden mogen noemen.  
Volgens de van Dale is een veteraan: “Oud gediende” zonder verdere beperkende voorwaarden.
Een veteraan in Nederland heeft de beschikking over een zogenaamde veteranenpas, op de achterkant van deze pas staat dat de drager een veteraan is, echter in het Engels staat er dat de drager Oorlogsveteraan is, “war veteran”, wat er zou moeten staan is: dat de drager veteraan is volgens besluit van minister van defensie, zo niet dan is hier dus sprake van misleiding en valsheid in geschrift. Immers een veteraan is een oud gediende en een oorlogsveteraan is een oud gediende die in oorlogsgebieden is ingezet zo is een vredesveteraan een veteraan die in opbouwmissies of VN peace keeping missies is ingezet.
Door iedere “voormalig militair” veteraan te noemen geeft de politiek een duidelijk signaal af naar de samenleving dat wij trots moeten zijn op onze krijgsmacht, één team, één taak, zoals de Luchtmacht aangeeft, dus ongeacht de daadwerkelijke inzet. De huidige voorzieningen zullen beschikbaar komen voor de specifieke daartoe in de wet aangewezen groep van veteranen oorlog of vrede.  
Inmiddels wordt de Koude Oorlog Militair genoemd in de Veteranennota 2009, de voormalige staatssecretaris van Defensie J de Vries heeft indertijd toegezegd dat hij in het lustrumjaar, 20 jaar na de val van de Berlijnse muur, extra aandacht gaat geven aan de waardering en erkenning van de Koude Oorlog Militairen.   
 Uw steun is daarom hard nodig.
 Voor ons is het van belang is dat wij de commissie, om gehoor bij hen te vinden, laten zien dat wij een forse groep voormalig militairen vertegenwoordigen. Behoort u tot het voormalig marinepersoneel en deelt u onze mening betreffende de “Koude Oorlog Militairen”, sluit u dan aan bij één van onze verenigingen.  
 Natuurlijk bent u bij de NVOAM als lid of donateur van harte welkom, voor slechts respectievelijk  € 20,00 (lidmaatschap) of € 12,50 (donateur) per jaar schrijven wij u graag in.
 Wilt u weten welke organisatie bij u in de buurt is gehuisvest, stuur een mailtje naar het secretariaat en wij informeren u hierover.

Kamer: geen juridisch gedoe met veteranen

DEN HAAG Het ministerie van Defensie moet voorkomen dat het verwikkeld raakt in langdu­rige juridische procedures met veteranen.
Daarvoor pleitte gisteren een meerderheid van de Tweede Ka­mer tijdens overleg met minister Jeanine Hennis-Plasschaert (De­fensie) over de Veteranennota.
Vorig jaar kwam Dutchbat-veteraan Dave Maat met het minis­terie tot een regeling, maar hier ging wel meer dan tien jaar juridische strijd aan vooraf.
Hij raakte tijdens zijn uitzending naar Srebrenica getraumatiseerd, wil­de een vergoeding van Defensie omdat de nazorg gebrekkig zou zijn geweest.
De hoogste rechter gaf hem hierin gelijk.
Volgens Hennis zijn er al verbe­teringen, veteranen kunnen naar een onafhankelijke commissie stappen.
De bewindsvrouw hoopt zo „ellenlange" juridische proce­dures te voorkomen, want ze is ervan „geschrokken" wat dat met mensen kan doen.
 
Hulploket veteranen en familieleden van start
 
DOORN
Militairen die door een missie in problemen zijn geko­men en hulp nodig hebben, kun­nen voortaan terecht bij een apart veteranenloket.
 
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie opende gis­teren de voorziening in Doorn. Het loket, dat is ondergebracht bij het Veteraneninstituut, moet er­voor zorgen dat veteranen en hun familieleden sneller en efficiënt worden geholpen als ze aanklop­pen met een vraag.
 
In de afgelopen 20 jaar is er met vallen en opstaan steeds meer be­leid gekomen om veteranen de juiste begeleiding te geven. Vol­gens Hennis behoort de Neder­landse veteranenzorg inmiddels „tot de beste ter wereld".
 
Maar het blijft mensenwerk en dus gaat er soms wat mis, erkende de minis­ter.
 
Ongeveer 20 procent van de militairen die op missie zijn ge­weest, heeft psychische of licha­melijke klachten. De helft daar­van is psychisch van aard.
Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u via het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. Het Veteranenloket vervangt het Centraal Aanmeldpunt (CAP).

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar.

Het Veteranenloket is telefonisch bereikbaar op 088 334 0000 en via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Bureau VP vanaf 10 december 2013 terug in Doorn

Doorn 10 december 2013 - Bureau VP is na zeven "Haagse" jaren vanaf heden weer terug in Doorn, het centrum van de Nederlandse veteranenwereld. Het bureau is gesitueerd op de tweede verdieping van de nieuwbouw van Stichting de Basis, waar ook het Veteraneninstituut zijn burelen heeft. Andere buren zijn de BNMO en het bureau van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Onze administratieve medewerkster Tamara Heijster is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Leden van het Dagelijks Bestuur zijn bij toerbeurt aanwezig op de woensdag. Op vrijdag is het bureau vooralsnog niet bezet.

Nieuwe adresgegevens: 
Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1, 
3941 XV Doorn

Postadres: 
Postbus 133, 
3940 AC Doorn

Tel: 0343 474141
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
PROCEDURE AS VERSTROOIING DOOR DE KONINKLIJKE MARINE
 
Asverstrooiing
 
Er bestaat een procedure voor de ceremoniële verstrooiing van as op zee door de Koninklijke marine.
Geregeld ontvangt de Koninklijke marine verzoeken tot het verstrooien van as van voormalige werknemers van de KM. Helaas bevatten de aanvragen niet altijd alle benodigde informatie. Daarom volgt hieronder de aanvraagprocedure.
Verzoeken voor asverstrooiing dienen schriftelijk gericht te zijn aan de Commandant Zeestrijdkrachten. Na ontvangst van het verzoek zal de afdeling Nationale Operaties contact met de verzoeker opnemen. Het verstrooien van as door de Koninklijke marine gebeurt voor alle burger en militair medewerkers met een arbeidsverleden bij de Koninklijke Marine. De voorschriften van de Koninklijke marine laten niet toe, dat familieleden (nabestaanden) meevaren tijdens de plechtigheid. De urn kan door de nabestaanden persoonlijk worden afgegeven aan de betreffende commandant van de uitvoerende eenheid of de nabestaanden kunnen het betreffende crematorium verzoeken de urn af te leveren. Na uitvoering van de asverstrooiing zal een proces-verbaal met een uittreksel van het scheepsjournaal aan de nabestaanden worden verzonden. De wet op de lijkbezorging verplicht crematoria een bewaartermijn van een maand na de crematie van de as, dus pas een maand na crematie kunnen nabestaanden beschikken over de urn.
Tot slot, indien de nabestaanden aangeven dat de overledene een MLD verleden heeft en een vliegende asverstrooiing wenst, dan behoord asverstrooiing vanuit een helikopter tot de mogelijkheden maar!
Omdat CZSK niet meer zelf over de helikopters kan beschikken kunnen we hierover geen garanties geven, het licht simpelweg niet meer in ons taak- en verantwoordingsgebied.
De voormalige marine helikopters vallen tegenwoordig onder het Defensie Helikopter Commando van de Commandant Luchtstrijdkrachten en patrouillevliegtuigen hebben we helaas ook niet meer.
Gelukkig heeft de verantwoordelijke Km instantie, hierin tot nu toe nog niemand hoeven teleurstellen.
 
Het verzoek tot as verstrooien moet worden verzonden aan:
Commandant der Zeestrijdkrachten
T.A.V.- Stafofficier  Nationale Operaties- MSC/N3.9  
Postbus 10.000
1780 CA Den Helder
 
In het verzoek moet worden aangegeven:
Naam overledene
Laatst beklede rang of stand bij verlaten KM
Geboortedatum
Registratienummer/marinenummer
Datum crematie
Gegevens crematorium
Contactpersoon met bereikbaarheid (telefoon, post- en e-mailadres)
 
 
 

0-dLijns Veteranenzorg

 

De opzet van de NVOAM bestaat uit het bieden van een luisterend oor en/of een helpende hand voor leden (en hun partners) die daar "even" behoefte aan hebben, ook wel 0-lijns veteranenhulp genoemd.

Door de bank genomen heeft een zgn 0-lijns veteranenhelper wat meer ervaring opgedaan in deze materie, danwel weten uitstekend de weg om je te wijzen op de mogelijkheden van verdere hulpverlening.

Ook worden weduwen van overleden veteranen ondersteund in de rouwverwerking.

Voor alle veteranenzorg gerelateerde vragen kunt u ook terecht bij het Veteranenloket. 

De rijksoverheid ziet steeds meer het belang in voor een goede veteranenzorg.

Zo bestaat er het veteraneninstituut en kunt het handboek veteraan en het aanvraag formulier voor de veteranenpas via het bestuur van de NVOAM aanvragen

Bent u geen veteraan, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een postactievenpas informatie kunt u via het bestuur opvragen.