Artikelindex

 

ONZE   MARINE, ONS WERK
PROVINCIALEGRONINGER COURANT
19 December 1934
 
 ..STUKJES” NEDERLAND OP EN OP DEN OCEAAN
 
Vele, gedachten zullen Woensdagavond en Woensdagnacht ongetwijfeld uitgaan naar
de vier kranige mannen, Hondong, Van Balkom, v. d. Molen en Stolk, die het Km
postvliegtuig de Snip in het nachtelijk uur over den Oceaan gaan brengen, waar de
.,K XVIII” en. de ,,Stuyvesant” .gereed liggen om met alle beschikbare technische
hulpmiddelen de vier avialeurs op het moeilijke traject van Porto Praija naar
Para maribo, een afstand van meer dan 3600 KM.
 
EEN ONDERZEEBOOT VAART
Donkergroen deint, de machtige Atlantische Oceaan in ononderbroken opeenvolging. Haar sterk bewogen oppervlak is doorregen van witte slierten en hier en daar steken wit­gekuifde golfkruinen omhoog.
Een grote Engelse ,,liner” doorklieft. zonder moeite de golven en laat de lange schuimbaan achter. In de sa1ons en de ruime zalen van het ocea.an-schlp Is het. behaaglijk warm en de passagiers, die nauwelijks iets van het weer daarbuiten bemerken, verdrijven hun tijd door gezellig gepraat en spel, of luisteren met genoegen naar de muziek. die door een uit­gelezen band wordt gespeeld. Een enkeling, ge. trokken door bet. machtige, dat de bewogen Oceaan hem biedt., loopt over de lange lege, promenade. dekken, die, hoewel afgesloten door glazen vensters, geen beschutting bieden tegen de wind en hem diep in zijn ulster doet wegkruipen.
Een paar honderd mijl zuidelijker trekt een ander schip zijn weg door dezelfde blauw­groene wateren. Het is een donker, laaggebouwd schip. En de zeeën slaan aanhoudend over het gladde dek, Een klein, dubbelgenaaide storm­vlag duidt op Nederlandse nationaliteit.
‘t Is een onderzeeboot op haar lange reis ver van haar veilige vaderland. Op de . kleine brug staat. een officier, een roerganger en verder nog een paar matrozen gekleed in dikke jekkers en lange laarzen, wollen dassen en met natte regengezichten, hun ogen dichtgeknepen vanwege de harde wind en het zoute water wat zo nu en dan overkomt,
Om laag waar nog een dertigtal mensen zich bevinden, Is het warm, drukkend warm Zelfs en vochtig zijn de wanden. De luiken aan dek moeten gesloten blijven en de ventilatie is tot een minimum terug gebracht.
Machines daveren en delen hun lawaai mee aan de stalen wanden, zodat men in het oor­verdovend gedruis elkaar nauwelijks kan verstaan.
Een zware olielucht hangt door de gehele boot, die door bouw en inrichting toch reeds zo goed als geen comfort biedt. In de smalle gangen tussen de motoren en allerlei apparaten is het bij de gedragingen van het. schip moeilijk lopen. In deze ver van luxueuze omstandigheden werken 35 Nederlandse mannen in het volle besef van hun verantwoordelijkheid voor het leven van hun kameraden en het materiaal hetwelk de regering aan hunne handen toe­vertrouwde.
Dagen lang duurt de vaart, voordat een ver­pozing aan land. kan worden genoten en er wordt geleefd en gewerkt onder de druk van een zware taak, die toch, zoals wij wel weten, door de marinemensen gaarne met blijmoedigheid wordt gedragen, en waaraan ook de ge­dragingen van sommige eenlingen geen ver­anderingen kunnen brengen.
En in die geest van plichtbetrachting vaart ook deze onderzeeboot haar wereldreis naar
Oost-Indië.