Artikelindex

 

Dagblad v/h Noorden 23012018

Oproep: Herbegraaf Javazee-doden

 
AMSTERDAM:

Nabestaanden willen dat de menselijke resten weer worden opgegraven die illegaal uit Nederlandse oorlogswrakken in de Javazee werden gehaald.

Daarna zouden ze op een respectvolle manier moeten worden herbegraven.  Indonesische media onthulden gisteren dat menselijke resten in een anoniem massagraf op Oost-Java zijn gedumpt.  Dat zou zijn gebeurd vlak bij de haven-plaats Brodong waar de wrakken vorig jaar in stukken zijn gezaagd.

De Indonesische website Tir-to.id heeft verklaringen van bij de sloop betrokken medewerkers en beelden waarop is te zien hoe de restanten van de schepen op Indonesische bodem in stukken worden gesneden. Daarbij zouden volgens aannemer Haji Gho-ni schedels, voeten en ribben zijn gevonden.
Volgens journalist Aqwam Hanifan gaat het om Nederlandse en Britse stoffelijke resten. Onder de geheel en gedeeltelijk illegaal geborgen wrakken zijn de Nederlandse Hr.Ms. De Ruyter, )ava en Kortenaer.

Nader onderzoek naar verdwenen wrakken Javazee 
Onthullingen Indonesische media werpen nieuw licht op onderzoek naar verdwenen Nederlandse oorlogswrakken.Hrms Kortenear
Nederland heeft opnieuw opheldering gevraagd bij de Indonesische autoriteiten over de verdwenen Nederlandse oorlogswrakken in de Javazee.  Aanleiding zijn recente onthullingen.
DEN HAAG Defensie gaat nogmaals onderzoek doen naar de verdwe­nen wrakken van marineschepen in de Javazee, na berichten dat menselijke resten mogelijk in een massagraf zijn terechtgekomen.Met de verdwijning van de schepen van de Indonesische zeebodem ver­dwenen ook de zeemansgraven.
De berichtgeving vorige week in de In­donesische media over de manierwaarop met menselijke resten uit mogelijk Nederlandse schepen is omgegaan, roept vragen 'en begrij­pelijke emoties op', schrijft minister Ank Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer.
Daarom wordt er weer onderzoek gedaan. „Alle ge­sneuvelde militairen verdienen een respectvolle laatste rustplaats.
Ook de nabestaanden verdienen rust. Daar zet het kabinet zich voor in." Toch is er voor Bijleveld geen directe aanleiding tot zorg.
De wrak­ken waarover de Indonesische me­dia berichtten, zijn volgens haar al eerder door Defensie onderzocht. „De conclusie was dat er op de on­derzochte beelden geen bewijs kon worden gevonden voor de aanwe­zigheid van wrakstukken van de Ne­derlandse oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java of Hr. Ms. Kortenaer."Defensie deed, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, al eerder onderzoek naar de verdwenen scheepswrak-ken.
Eind 2016 werd duidelijk dat de Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java, die meevochten in de slag om de Java­zee in 1942, compleet waren verdwe­nen. Het derde schip, de Hr. Ms. Kor­tenaer, was gedeeltelijk onvindbaar. Volgens Defensie is niet te achterha­len wie de wrakken illegaal heeft ge­borgen.
 
Snel  laserkanon   nieuw boegbeeld
 
De Nederlandse marine bereidt zich voor op een oorlog  met Star Wars-achtige laserkanonnen en bijna onzichtbare  schepen. "We hebben echt iets te vieren."
(DvhN 11112017 - RAYMOND BOERE)
 
'Kijk eens naar dit uitzicht." Een opgetogen  admiraal Rob Kramer loopt naar een groot raam op de zevende verdieping van het hoofdkwartier in Den Helder.
Voor hem ligt een schip dat patrouilleert in het Caribisch gebied.
Iets verderop de mijnenjagers, de fregatten waarmee ze voor de kust van Somalië op piraten jagen en een onderzeeboot voor het betere spionagewerk.
Al heel wat jaren loopt Kramer mee in de marine wereld, maar het fenomenale plaatje van de  Nederlandse vloot in de haven van Den Helder went nooit.
Ook niet nu hij er vanuit 'De Albatros' op elk moment van de dag naar kan kijken.
Precies 23 schepen telt de Nederlandse marine nog.
Een schim van wat het was voordat begin jaren negentig het mes ging in de defensie­
begroting.
 
Elke kabinetsperiode daarna werd er nog meer op de krijgsmacht en de marine beknibbeld.
Veel schepen zijn afgestoten en van de exemplaren die wel in de vaart mochten blijven is de gemiddelde leeftijd inmiddels opgelopen tot bijna negentien jaar.
Niet eerder in de naoorlogse marine-historie was de Nederlandse vloot zo oud.
Plannen voor nieuwe schepen zijn er genoeg, maar er wordt nog altijd niets gebouwd.
Marine kenners maken zich zorgen  als er niet snel nieuwe schepen worden besteld,
heeft Nederland straks geen marine meer.
Sommige vakbonden spreken over een 'kaalgeschoren vloot', waarmee Nederland wordt weggevaagd als het aankomt op een confrontatie met een grote tegenstander zoals de Russen.
Kijkt u ook met pijn in het hart naar deze schepen?
 
We hebben meer nodig als we jongeren willen bereiken .
"Nee, zeker niet. Wat er nu ligt is misschien niet meer state of the art, maar het zijn wel capabele schepen die we zo goed mogelijk hebben aangepast aan deze tijd en die niet misstaan in de internationale marine­wereld.
Sterker nog, daarin voldoen ze prima zeker wat betreft onze radar daarmee lopen we echt voorop."
Nederland zou de Russen niet meer de baas zijn in een zeeslag, dat klinkt verontrustend in een tijd met oplopende spanningen.
Dat is ook te kort door de bocht en zou betekenen dat ik onverantwoordelijke risico' s zou nemen als ik mijn mensen naar buiten zou sturen, onze radars zijn de modernste ter wereld en de manier waarop wij onze vloot gebruiken is heel creatief en tactisch sterk.
We moeten wel opletten dat we bijblijven de ontwikkelingen in landen om ons heen gaan
snel daarom zijn we ook bezig met laserkanonnen, met een volgende generatie schepen die minder zichtbaar zijn en een stuk stiller.
We moeten zorgen dat onze nieuwe schepen innovatief zijn en op tijd worden geleverd."
Heeft u daar vertrouwen in?
Bij de luchtmacht duurde het vijftien jaar voordat er een politiek besluit viel over een nieuwe straaljager zoveel tijd heeft de marine niet.
De onderzeeërs kunnen nog maar zes jaar mee "we moeten zeker vaart maken, maar we hebben geleerd van de discussie over de F-35.
De belangrijkste les is dat we niet moeten toewerken naar een type, maar eerst praten over capaciteiten die we denken nodig te hebben, In die fase zitten we nu wat de onderzeeërs betreft.
Wij lezen in het regeerakkoord dat de politieke wil er is om echt te investeren in nieuwe spullen als dat besluit verder vorm krijgt dan zijn wij ook in staat om daar snel op te reageren  
er valt nu echt iets te vieren.
 
Veel militairen hangen de vlag nog niet uit, die zeggen eerst zien dan geloven?
"Dat begrijp ik; nog niet alles is op orde en dat zal nog tijd kosten als er 25 jaar in defensie is gesneden, wie dan plotseling veel geld pompt in de organisatie kan dat niet meteen wegzetten, omdat ook veel ondersteuning is verdwenen.
Er gaat echter veel gebeuren, we gaan weer ondernemen dingen durven doen daarin zullen we misschien best een keer onze neus stoten.
Ik sluit ook niet uit dat ik op de vingers wordt getikt, omdat ik te hard wil, we gaan vol gas geven niet alleen met het vervangen van oud materiaal, ook met het aanvullen van reservespullen.
En nog belangrijker: met het binnenhalen van nieuw personeel en het behouden van het bestaande, met hulp van buiten, want we kunnen het niet meer alleen.
Een uitzendbureau gaat voor ons de mensen zoeken, dat is best een stap, maar wij denken nog te traditioneel we hebben meer nodig als we bijvoorbeeld jongeren willen bereiken.
 
Onzichtbare schepen
 
Oorlogen die niet meer worden uitgevochten met kanonnen, maar met lasers, het doet denken aan Star Wars.
De Nederlandse marine gaat er echter serieus mee testen op haar oorlogsschepen, die zijn straks trouwens onzichtbaar.
TNO werkt op dit moment ergens in Nederland aan de hypermoderne laserkanonnen, die binnen vier tot vijf jaar daadwerkelijk op de marineschepen moeten worden geïnstalleerd. De wapens zijn vooral bedoeld om de schepen te beschermen tegen inkomende raketten. Het laserkanon is een energiebundel die zo krachtig en zo precies is dat projectielen ontploffen als ze worden aangestraald en verhit.
Amerika heeft al een laserwapen op een van hun oorlogsschepen gebouwd en ook de nieuwe marinebaas, admiraal Rob Kramer, gelooft sterk in de techniek. "Laser heeft het grote voordeel dat het waanzinnig snel is, waardoor je meerdere doelen tegelijk kunt uitschakelen.
Een raket of kogel heeft veel meer tijd nodig om iets te raken, de laser is zo precies dat het
mogelijk is heel kleine doelen zoals drones uit te schakelen.
Kramer hoopt binnen vijf jaar daadwerkelijk testen op Nederlandse oorlogsschepen te kunnen doen.
De techniek is nog niet zo ver dat dit nu al kan, zo is de kracht van de bundel nog niet sterk genoeg om daadwerkelijk doelen te vernietigen.
De grootste hoofdbreker is op dit moment de invloed van het weer, door bewolking en de watermoleculen die daarin zitten, verliest de laserbundel snel aan kracht, dat is voor drones niet zo'n groot probleem, maar wel als raketten onschadelijk moeten worden gemaakt.
Het is de bedoeling om de laserkanonnen te plaatsen op de nieuwe M­ fregatten die de marine binnenkort samen met België hoopt te kunnen kopen.
De nieuwe schepen krijgen overigens nog meer hypermoderne snufjes.
Zo worden ze nagenoeg onzichtbaar voor radar en zijn ze stiller, waardoor ze ook in het water moeilijker zijn te ontdekken, door allerlei slimme toepassingen is er eveneens minder personeel nodig, 110 mensen in plaats van de huidige 160.
De marine wil graag in samenwerking met het bedrijfsleven de lasers ontwikkelen, omdat dit een impuls kan geven aan de Nederlandse wapenindustrie.