Artikelindex

Ook een lid van het machinekamerpersoneel schreef ons van uit Dakar.
Geacht Comité ,.Onze Marine’.
Ondergetekende wil langs deze weg. ziin dank betuigen voor de blijken van sympathie onder-vonden van het Nederlandse volk, bij onze aankomst in Dakar.
Het doet ons allen goed te weten en te ondervinden, dat wij, bemanning van Hr. Ms. K 18. zo in het brandpunt van uw aller belangstelling staan. De mooie taak door Marinebestuur op onze schouders gelegd. wordt door het nieuwe licht, hetwelk gij over ons werk doet. schijnen. tot een ideaal.
Comité en Volk van Nederland, ontvangt voor uw streven, en uw mooi werk, onze waardering en de verzekering, dat wij alles zullen doen om aan de door u gestelde verwachtingen te voldoen. Onder de indruk zijnde, van dit voor ons onverwachte medeleven eindig ik met mijn beste wensen voor u allen in ons Vaderland
Plannen voor de huldiging bij aankomst zijn reeds in een beginstadium van voorbereiding.
Er zal echter minder aan een voorbijgaande huldiging dan wel aan een blijvende herinnering worden gedacht.
Op de eerste plaats zal aan de opvarenden een herinneringsalbum of boek worden aangeboden, dat zal niet uitsluitend een verslag zijn van de reis. Meer in het bijzonder zal het een verslag bevatten een overzicht van de wijze waarop het Nederlandsche volk haar belangstelling, symphathie en medeleven betoonde.
Daarop zullen in het herinneringboek allenamen worden vermeld van hen die een bijdrage gezonden hebben ofwel op andere wijze medewerkten aan ’t doel dat “Onze Marine” zich gesteld heeft in het belang van de opvarenden van Hr. Ms. K XVIII.  
Waaruit verder de blijvende herinnering zal bestaan aan deze reis en het initiatief dat, ,,Onze Marine” nam in het belang der opvarenden is nog niet vastgesteld.
Enerzijds wordt gedacht aan een fonds, waaruit ook In de toekomst de band tussen het Nederlandse volk en de Marine zal kunnen worden versterkt en belangrijke prestaties van onze marinemannen onder de aandacht van het Nederlandse volk kunnen worden gebracht.
Anderzijds wordt gedacht aan een meer rnateriële zaak, Wel­licht zijn beiden te combineren.
Betreffende een meer materiële zaak (een glas-in-lood raam, gedenksteen of iets der­gelijks) is nader overleg nodig met de Ma­rineautoriteiten, de Commandant van de K XVIII en Indile.
,,Onze Marine’ doet daarvoor gaarne een beroep op het. Nederlandse volk, dat zeker niet te vergeefs zal zijn.
Wij vertrouwen gaarne, dat ook U lezer en lezeres zult willen medewerken om de plannen uit te voeren. Zendt daarvoor Uw bijdrage voor deze Nationale Oproep naar
,.ONZE MARINE” Gironummer 42383 Postbus 6. Den Helder
 
EEN WAARLIJK NATIONAAL MEDELEVEN
Hoezeer de actie van het comité Nationa­le oproep,.Onze Marine” reeds tot een na­tionale medeleven voor de bemanning van Hr. Ms. K XV1II Is uitgegroeid moge blijken uit onderstaande opgave van plaatsen, van waaruit ‘t comité vele bijdragen, sympathie­betuigingen en bewijzen van meeleven ont­ving:
Aalsmeer, ter Aar, Alkmaar, Almelo, Amster­dam, Amersfoort, Apeldoorn, Amstenrade. Ar­cem, Arkel, Assen, Amstelveen, Arnhem, Baarn, Babberich, Bergen op Zoom, Breskens, Breda, Bilthoven, Boxtel, Blerick, Beek, Bleijerheide, Broek In Waterland, Bennekom, Bennebroek, Broek op Langendijk, Broek-Sittard, Bussum, ‘s Bosch, Bergen (N.H.), Bosch. en Duin, Ben­nekom, Bloemendaal, Breukelen, Bergeijk, Balk, Boskoop, Blaricum, Clinge, Cuyck, De Bilt. Dru­ten, Driehuis, Delft, Domburg, Dordrecht, Duin­oordt. Door werth, Driebergen, Deventer, Die­ren, Doetichem, Eenighauzen, Ede, Enschede, Eysden, Eindhoven, Eygelshoven, Geleen Goor, G roningen, Gorichem Gennep, Goedereede, Goes, Glanenburg, St. Gerlach. Geidrop, Gin­sneken, Grootebroek, ‘s Gravenland, Gronsveld, Gulpen, ‘a Hage, Haarlem., Heemstede, den Helder Hilversurn, Hoofddorp, Hollandsche Rading, Harderwijk, Huissen, Hillegersberg, Hoorn, Heeze, Hooge Zwaluwe, Horn. Hoog­soeren, Heerlen, Hontenisse, HardinxveId, Houthem, Huizen, Helledoorn, Hoorn, Kampen, Kerk­rade Kruisland, Katwijk, Kwintstheul, Koog a/d Zaan, Leiden, Laren (NH.), Lindenheu­vel, Lobith. Loeren aan de. Vecht, Leeuwarden, Lochum, Leerdam, Leidschedam, Lutterade, Loosduinen, Maastricht, Meppel, Merkelbeek, Maasdijk, Musselkanaal, Middelburg, Nijmegen, ter Neuzen, Nijverdal, Noordwijkerhout, Nuth, Oosterhout, Oisterwijk, Oirschot, Oud Karspel, Oldenzaal, Oegstgeest, Overveen, Oosterbeek, Oldenbroek, Panningen, st. Pancras, Poster­holt, Poeldljk, Rotterdam, Rijwijk, Rauwerd, Raamsdonkveer, Rijsenburg, Renkum, Roer­mond Ravensteijn, Rhenen, Rimburg, Santpoort, Sassenheim, Staandaarbuiten, Schiebroek, Schiedam, Soest, Spierdijk, Sas van Gent, Susteren, Sloten, Sittard, Soestdijk, Scheveningen, Texel, Tllburg, Terwerd, Tegelen, Treebeek, Ubach. Utrecht, Valkenswaard, Venray, Voorts. VeIzen, Vlaardingen., Vliegkamp de Kooi, Voerendaal. Valkenburg, Venlo, Voorschoten, Vught, Vaals, Voorburg. Vlissingen, Velp, Vlodorp, Wasse­naar. Wormerveer, Willemstad. Waalwijk, Wil­dervank, Workum., Wittem Waddinxveen, Win­schoten, Woerden, Warmenhuizen, Wapenveld. o d. Veluwe, Waringa, IJmuiden, ijlst, Zaan­dam, ’t Zand, Zevennaar,’ Zoeterwoude, Zeist en Zwolle.