Artikelindex

 
Het Korps Mariniers heeft de beste vrouwen nodig, niet zoveel mogelijk
 
EVENBELENDEN HAAG Kunnen vrouwen in de toekomst marinier worden?
Minister Ieanine Hennis van Defensie gaat dat uitzoeken.
Door HANNEKE KEULTJES uit (dbld.v/h Nrdn03112015)
 
Het  Korps Mariniers is het enige krijgsmachtonderdeel dat alleen bestaat uit mannen.
Bij het Korps Commandotroepen, een vergelijkbare elite-eenheid, kunnen vrouwen al sinds 2013 solliciteren.
Desondanks is nog geen enkele vrouw er in geslaagd de zware training te voltooien.
Ook op onderzeeërs wordegeen vrouwen toegelaten; ook dit gaat in de toekomst gebeuren.
 
"Als we het Korps Mariniers openstellen voor vrouwen, betekent dat nog niet dat er ook vrouwen gaan werken", zo waarschuwde Hennis de Tweede Kamer gisteren.
De hoge eisen die gesteld worden, blijven gelijk, de verwachting is dat die ook bij de mariniers door geen enkele vrouw gehaald kunnen worden.
 
Tweede-KamerliFred Teeven is voorstander van gelijke kansen voor vrouwen, "Maawe moeten wel de beste op pad sturen, niet zoveel mogelijk vrouwen."  
In 2000 concludeerde de Commissie Gelijke Behandelindat de argumenten voor het weigeren van vrouwen bij de mariniers terecht waren. Lichaamskracht en uithoudingsvermogen werden toen genoemd als redenen.
 
In de Verenigde Staten en Groot Brittannië zijn vrouwen wel welkom bij een aantal elite-eenheden.  
Zo mogen Amerikaanse vrouwen sinds april de maandenlange en loodzware Ranger-training volgen. Drie deelnemers hebben die tot nu toe ook volbracht.
Hennis gaat kijken naar de ervaringen in het buitenland en komt in mei 2016 met haar bevindingen
 
Defensie geeft mogelijkheid persoonsdossier te raadplegen.
Persoonsarchief
Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 80 jaar. Wil u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander? Dat kan. Er gelden wel regels voor.
 
 •  
Waarvoor kunt u het personeelsdossier raadplegen?
De personeelsdossiers kunt u nodig hebben voor informatie over uw rechtspositie of uw pensioen. Of om informatie over familieleden te vinden in de stamboekgegevens.
Met de informatie uit de dossiers kunt u:
 • uw tijd in actieve dienst berekenen voor uw pensioen;
 • bewijs vinden voor het vervullen van de dienstplicht;
 • bewijs vinden van buitenlandplaatsing voor AOW/Sociale VerzekeringsBank (SVB);
 • uw ambtsjubileum vaststellen aan de hand van uw diensttijd;
 • een diensttijdverklaring aanvragen voor uw nieuwe werkgever.
Regels voor verstrekken gegevens
Er gelden regels voor het verstrekken van persoonsgegevens. Deze staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 
Gegevens uit uw eigen persoonsdossier
Wilt u informatie uit uw eigen persoonsdossier opvragen? Dat doet u als volgt:
 
Gegevens uit persoonsdossier van een ander
Wilt u gegevens uit het persoonsdossier van een ander opvragen? Dat doet u als volgt:
 • gebruik het formulier Verzoek gegevensverstrekking uit persoonsdossier;
 • zorg dat de betreffende persoon in het formulier aangeeft geen bezwaar te hebben;
 • als deze persoon is overleden, moet u een uittreksel uit het overlijdensregister meesturen (ook wel akte van overlijden genoemd);
 • geef aan wat uw relatie is tot degene van wie u gegevens wilt;
 • onderteken uw verzoek;
 • stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw verzoek.
Genealogisch onderzoek Koninklijke Marine
 
Bent u op zoek naar informatie over uw voorouders die (mogelijk) bij de marine hebben gediend? Wat u kunt vinden en waar u dit kunt vinden hangt vooral af van de geboortedatum van de militair.
  
Marinepersoneel geboren voor 1850
 
Veel archiefmateriaal over varend marinepersoneel geboren voor 1850 is verloren gegaan. U kunt mogelijk nog informatie over dit onderwerp vinden bij:
 
de archieven in voormalige admiraliteitssteden:
 
 • - het Stadsarchief Amsterdam;
  - het Gemeentearchief Rotterdam;
  - het Westfries Archief te Hoorn;
  - het Zeeuws Archief te Middelburg;
  Tresoar te Leeuwarden;
 • het Nationaal Archief;
 • het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag;
 • National Archives, Kew, Groot-Brittannië.
 
 Marinepersoneel geboren tussen ca. 1850 en 1908
 
 Bent u op zoek naar informatie over een voorouder die beroepsmatig (dus niet dienstplichtig) bij de marine diende? En is diegene geboren tussen ongeveer 1850 en 1908? In de lijst van persoonsdossiers ziet u of er een dossier van die persoon bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) aanwezig is. U heeft daarvoor de juiste geboortedatum nodig. Als er een persoonsdossier aanwezig is bij het NIMH, kunt u dit dossier in onze studiezaal inzien.
 
De inhoud van dossiers kan sterk verschillen: in sommige zit niet meer dan een kaartje met de naam en de rang van de militair. In andere dossiers zitten soms dikke bundels documenten en papieren waarin zich een heel leven ontvouwt.
 
 Marinepersoneel geboren na 1908
 
Zoekt u informatie over marinepersoneel geboren na 1908? Voor staten van dienst van personeel van de Koninklijke Marine geboren na 1908 kunt u terecht bij:
 
Ministerie van Defensie 
Afdeling Semi-Statische Archiefdiensten (SSA) 
Postbus 7000 
6460 NC Kerkrade
  
U kunt het SSA alleen schriftelijk benaderen.
 
U heeft de geboortedatum en volledige (doop)naam van de gezochte persoon nodig. U moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.