Artikelindex

Oproep: Herbegraaf Javazee-doden

Dagblad v/h Noorden 23012018

 
AMSTERDAM:

Nabestaanden willen dat de menselijke resten weer worden opgegraven die illegaal uit Nederlandse oorlogswrakken in de Javazee werden gehaald.

Daarna zouden ze op een respectvolle manier moeten worden herbegraven.  Indonesische media onthulden gisteren dat menselijke resten in een anoniem massagraf op Oost-Java zijn gedumpt.  Dat zou zijn gebeurd vlak bij de haven-plaats Brodong waar de wrakken vorig jaar in stukken zijn gezaagd.

De Indonesische website Tir-to.id heeft verklaringen van bij de sloop betrokken medewerkers en beelden waarop is te zien hoe de restanten van de schepen op Indonesische bodem in stukken worden gesneden. Daarbij zouden volgens aannemer Haji Gho-ni schedels, voeten en ribben zijn gevonden.
Volgens journalist Aqwam Hanifan gaat het om Nederlandse en Britse stoffelijke resten. Onder de geheel en gedeeltelijk illegaal geborgen wrakken zijn de Nederlandse Hr.Ms. De Ruyter, )ava en Kortenaer.

Nader onderzoek naar verdwenen wrakken Javazee 
Onthullingen Indonesische media werpen nieuw licht op onderzoek naar verdwenen Nederlandse oorlogswrakken.Hrms Kortenear
Nederland heeft opnieuw opheldering gevraagd bij de Indonesische autoriteiten over de verdwenen Nederlandse oorlogswrakken in de Javazee.  Aanleiding zijn recente onthullingen.
DEN HAAG Defensie gaat nogmaals onderzoek doen naar de verdwe­nen wrakken van marineschepen in de Javazee, na berichten dat menselijke resten mogelijk in een massagraf zijn terechtgekomen.Met de verdwijning van de schepen van de Indonesische zeebodem ver­dwenen ook de zeemansgraven.
De berichtgeving vorige week in de In­donesische media over de manierwaarop met menselijke resten uit mogelijk Nederlandse schepen is omgegaan, roept vragen 'en begrij­pelijke emoties op', schrijft minister Ank Bijleveld van Defensie aan de Tweede Kamer.
Daarom wordt er weer onderzoek gedaan. „Alle ge­sneuvelde militairen verdienen een respectvolle laatste rustplaats.
Ook de nabestaanden verdienen rust. Daar zet het kabinet zich voor in." Toch is er voor Bijleveld geen directe aanleiding tot zorg.
De wrak­ken waarover de Indonesische me­dia berichtten, zijn volgens haar al eerder door Defensie onderzocht. „De conclusie was dat er op de on­derzochte beelden geen bewijs kon worden gevonden voor de aanwe­zigheid van wrakstukken van de Ne­derlandse oorlogsschepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java of Hr. Ms. Kortenaer."Defensie deed, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, al eerder onderzoek naar de verdwenen scheepswrak-ken.
Eind 2016 werd duidelijk dat de Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java, die meevochten in de slag om de Java­zee in 1942, compleet waren verdwe­nen. Het derde schip, de Hr. Ms. Kor­tenaer, was gedeeltelijk onvindbaar. Volgens Defensie is niet te achterha­len wie de wrakken illegaal heeft ge­borgen.