Artikelindex

Onzichtbare schepen
 
Oorlogen die niet meer worden uitgevochten met kanonnen, maar met lasers, het doet denken aan Star Wars.
De Nederlandse marine gaat er echter serieus mee testen op haar oorlogsschepen, die zijn straks trouwens onzichtbaar.
TNO werkt op dit moment ergens in Nederland aan de hypermoderne laserkanonnen, die binnen vier tot vijf jaar daadwerkelijk op de marineschepen moeten worden geïnstalleerd. De wapens zijn vooral bedoeld om de schepen te beschermen tegen inkomende raketten. Het laserkanon is een energiebundel die zo krachtig en zo precies is dat projectielen ontploffen als ze worden aangestraald en verhit.
Amerika heeft al een laserwapen op een van hun oorlogsschepen gebouwd en ook de nieuwe marinebaas, admiraal Rob Kramer, gelooft sterk in de techniek. "Laser heeft het grote voordeel dat het waanzinnig snel is, waardoor je meerdere doelen tegelijk kunt uitschakelen.
Een raket of kogel heeft veel meer tijd nodig om iets te raken, de laser is zo precies dat het
mogelijk is heel kleine doelen zoals drones uit te schakelen.
Kramer hoopt binnen vijf jaar daadwerkelijk testen op Nederlandse oorlogsschepen te kunnen doen.
De techniek is nog niet zo ver dat dit nu al kan, zo is de kracht van de bundel nog niet sterk genoeg om daadwerkelijk doelen te vernietigen.
De grootste hoofdbreker is op dit moment de invloed van het weer, door bewolking en de watermoleculen die daarin zitten, verliest de laserbundel snel aan kracht, dat is voor drones niet zo'n groot probleem, maar wel als raketten onschadelijk moeten worden gemaakt.
Het is de bedoeling om de laserkanonnen te plaatsen op de nieuwe M­ fregatten die de marine binnenkort samen met België hoopt te kunnen kopen.
De nieuwe schepen krijgen overigens nog meer hypermoderne snufjes.
Zo worden ze nagenoeg onzichtbaar voor radar en zijn ze stiller, waardoor ze ook in het water moeilijker zijn te ontdekken, door allerlei slimme toepassingen is er eveneens minder personeel nodig, 110 mensen in plaats van de huidige 160.
De marine wil graag in samenwerking met het bedrijfsleven de lasers ontwikkelen, omdat dit een impuls kan geven aan de Nederlandse wapenindustrie.
 

 
Juncker heeft zijn zin: EU tekent  echt voor een Europese defensie
DvhN 13112017 FRANS BOOGAARD
 
BRUSSEL: Veel tromgeroffel komt er niet aan te pas, maar het is voor Eu­ropa toch een stevige sprong vooruit: zeker 23 landen, waaronder Nederland, tekenen voor een Europese defensie.
Die moet de optelsom van nationale strijdkrachten extra vuurkracht geven, terwijl de belastingbetaler er per jaar ook nog eens vele miljarden beter van wordt.
Een Europees leger onder Europees bevel wordt het niet, zo houdt buitenlandchef Federica ogherini
vol, maar de ontwikkeling van materieel (zoals een gevechtsvliegtuig) en nieuwe wapensystemen, het aankoopbeleid en zelfs operaties worden straks wel gemeenschappelijk.
Dat is goedkoper en efficiënter.
De vrees voor verlies van nationale autonomie, verzwakking van de NAVO ofboze Amerikaanse reacties hielden de 'Permanente gestructureerde samenwerking' (of Pesco in de Engelse afkorting) lange tijd op.
Commissievoorzitter Iuncker viste het plan bij zijn aantreden eind 2014 weer op.
 
Deze zomer zetten kanselier Merkel en president Macron er de schouders.onder.
Met hun handtekening binden de ministers Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie)  ons land wel aan de besteding van minstens 20 procent van het defensiebudget aan investeringen.
Ook moet een jaarlijks defensieplan worden ingediend en moet Nederland meedoen, minimaal financieel, aan alle missies en operaties waartoe 'Pesco' besluit. Zo'n besluit moet wel unaniem zijn. Dat waarborgt de Nederlandse zeggenschap over de inzet van onze militairen, aldus Zijlstra.