Artikelindex

 
Dossier EenVandaag: oktober 2014 
Ziek van Defensie
  Het ministerie van Defensie heeft jarenlang ten onrechte claims afgewezen van militairen die ziek zijn geworden door het werken met PX-10, een kankerverwekkende wapenreinigingsolie. Dat blijkt uit een uitzending van Dossier EenVandaag die vanavond wordt uitgezonden.
De claims van de ziek geworden militairen werden afgewezen door Defensie, op basis van een rapport van het RIVM uit 2011. Het RIVM stelt in dat rapport dat er geen causaal verband zou zijn tussen de zieke militairen en het werken met PX-10. Buitenlandse toxicologen hebben ernstige kritiek op dat rapport. Ze stellen dat de gehanteerde methode van het RIVM niet deugt. “Wetenschappelijk niet correct", zo zegt de internationaal vermaarde Belgische toxicoloog Prof. Dr. Jan Tytgat in Dossier EenVandaag.
Na de eerste berichtgeving in 2008 en 2009 meldden zich duizenden militairen die met PX-10 hadden gewerkt.
Foute rekenmethode RIVM
De Belgische toxicoloog spreekt van een “foute rekenmethode” van het RIVM: “Men heeft een hoge blootstelling aan PX-10 van bijvoorbeeld twee weken verdeeld over een heel jaar. Dan kom je tot een lage waarde maar dat is een foute methode. Een korte periode in hoge mate blootgesteld worden aan een giftige stof, levert een zeer verhoogd risico op kanker op.”
Defensie ging willens en wetens door met giftig PX-10
Defensie-top: “Doorgaan met kankerverwekkend middel PX-10”
Verder blijkt dat het ministerie in 1984, toen intern al jaren bekend was dat de wapenolie zeer kankerverwekkend was, ondanks die kennis besloot door te gaan met het gebruik van het middel. Dat staat te lezen in een brief van de Defensie-top, via de Wet openbaarheid van bestuur in handen van Dossier EenVandaag. In de brief, gedateerd 26 juni 1984 staat: "Het produkt PX-10 blijft bij de KM (evenals KL en KLU) gehandhaafd."
Tienduizenden militairen gebruikten PX-10
Het omstreden wapenreinigingsmiddel, dat zeer giftig en kankerverwekkend is, werd gebruikt vanaf de jaren zestig tot 1993. Zowel beroepsmilitairen als dienstplichtigen hebben met het middel gewerkt. Omdat de reinigingsolie ook gebruikt werd door dienstplichtige militairen, wordt geschat dat tienduizenden soldaten met het kankerverwekkende middel in aanraking zijn geweest.
Het middel PX-10 werd gebruikt bij het reinigen van wapens en materieel in zowel de land-, luchtmacht en marine.
Het ministerie van Defensie en het RIVM wijzen de kritiek van de hand.
Politiek en vakbond reageren op zaak rond PX-10
Vandaag in EenVandaag reageren Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA) en Anne-Marie Snels van militaire vakbond AFMP op de uitzending van Dossier EenVandaag van gisteren. Hierin bleek dat het ministerie van Defensie jarenlang ten onrechte claims heeft afgewezen van militairen die ziek zijn geworden door het werken met PX-10.
Militairen werkten soms jarenlang met het giftige schoonmaakmiddel. Claims werden afgewezen door Defensie, op basis van een rapport van het RIVM uit 2011. Maar buitenlandse toxicologen hebben ernstige kritiek op dat rapport. Ze stellen dat de gehanteerde methode van het RIVM niet deugt. 
Er kwamen veel reacties binnen op de uitzending van Dossier EenVandaag. Vanavond in EenVandaag spreken we met Angelien Eijsink van de PvdA en Anne-Marie Snels van de AFMP. Het ministerie van Defensie heeft jarenlang ten onrechte claims afgewezen van militairen die ziek zijn geworden door het werken met PX-10, een kankerverwekkende wapenreinigingsolie. Dat blijkt uit een uitzending van Dossier EenVandaag die vanavond wordt uitgezonden. De claims van de ziek geworden militairen werden afgewezen door Defensie, op basis van een rapport van het RIVM uit 2011. Het RIVM stelt in dat rapport dat er geen causaal verband zou zijn tussen de zieke militairen en het werken met PX-10. Buitenlandse toxicologen hebben ernstige kritiek op dat rapport. Ze stellen dat de gehanteerde methode van het RIVM niet deugt. “Wetenschappelijk niet correct", zo zegt de internationaal vermaarde Belgische toxicoloog Prof. Dr. Jan Tytgat vanavond in Dossier EenVandaag. Na de eerste berichtgeving in 2008 en 2009 meldden zich duizenden militairen die met PX-10 hadden gewerkt.
Foute rekenmethode RIVM
De Belgische toxicoloog spreekt van een “foute rekenmethode” van het RIVM: “Men heeft een hoge blootstelling aan PX-10 van bijvoorbeeld twee weken verdeeld over een heel jaar. Dan kom je tot een lage waarde maar dat is een foute methode. Een korte periode in hoge mate blootgesteld worden aan een giftige stof, levert een zeer verhoogd risico op kanker op.”
 
Reactie RIVM
Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Defensie uitgevoerd.
Het onderzoek is onder verantwoordelijkheid van het RIVM uitgevoerd door twee gerenommeerde en internationaal hoog aangeschrevenonderzoeksinstituten:
Het Institute of Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht (IRAS) en hetInstitute of Occupational Medicine (IOM) uit het Verenigd Koninkrijk.
                                                                                                                                                              
2.Het rapport is in het Engels geschreven zodat externe review door buitenlandse deskundigen mogelijk was. Een Amerikaanse en een Deense expert hebben het rapport ook daadwerkelijk gereviewed.