Met regelmaat treft u hier nieuws van de FOVAM

Op woensdag, 15 oktober 2014 Algemene Ledenvergadering FOVAM.  
Deze is alleen toegankelijk voor de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen en organisaties. 
Aanvang 11.00 tot 15.00 uur, locatie voorlopig in Doorn, maar dit zal t.z.t. bekend worden gemaakt.      
 
De FOVAM heeft een nieuw bestuur.
Reeds lange tijd had het voormalig bestuur al kennis gegeven dat binnen de Federatie bestuurlijk een vernieuwing noodzakelijk was.
Na het aftreden van de secretaris en penningmeester, had ook de voorzitter zijn aftreden aan gekondigd.
Uiteindelijk heeft het er toe geleid dat er zich na een kandidaat voorzitter, voor de overige bestuursfuncties nog een aantal gegadigden hadden aangemeld.
 
Tijdens de laatst gehouden Algemene ledenvergadering van april j.l. zijn de kandidaten aan de leden voorgesteld en heeft men hen unaniem als dagelijks bestuurders gekozen.
Hierna heeft het interim bestuur het stokje aan de nieuwe bestuurders over gedragen.
De voorzitter, de heer Verdegaal,  gaf aan zich met verve in te willen zetten voor de belangen van de bij de federatie aangesloten leden en werk te maken van aansluiting bij het Veteranen platform.
Daarnaast riep hij allen op mee te denken over de wijze hoe het met Federatie verder zal moet.
 
Het bestuur van de NVOAM feliciteert het nieuwe bestuur met de benoeming en wenst hen bijzonder veel succes met hun taak de FOVAM als een volwaardige vertegenwoordiger van alle voormalige en actief dienende marinemensen, zowel militair als burger, te presenteren.
Het bestuur van deNVOAM  heeft er alle vertrouwen in.
 
 Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Dagelijks bestuur:  
Voorzitter C.C. Jansen
Secretaris  R.J.M. Prins
Penningmeester H. Poorthuis
Toegevoegd:  
Liaison V&O OPZ - webmaster  A.T. Verbaarschott
Algemeen adviseur/vicevoorzitter M.H. Groenbos
   
Intussen is de Federatie als organisatie door het Veteranen Platvorm, oficiele als vertegenwoordiger van diverse Marine gelerateerde commissies en verenigingen geaccodeerd.
Om deze reden is de FOVAM als volwaardig lid tot het Veteranen platvorm toegelaten.
Met deze acceptatie wordt het de FOVAM mogelijk gemaakt, de bij haar aangesloten leden nog beter te vertegenwoordigen.
De NVOAM feliciteerd het bestuur van harte met dit behaalde resultaat.
 
Inmiddels heeft het bestuur van de NVOAM het lidmaatschap van de FOVAM beeindigd.
Het beeindigen van het lidmaatschap heeft te maken omtrent de omgang met de postactieve marinemensen.
De beeindiging heeft plaats gevonden per 1 september 2020.